A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Дружбівський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад Дружбівської міської ради Шосткинського району Сумської області

Виховна робота

Особливості організації

сучасного виховного процесу  в новій українській школі

(методичні рекомендації)

 

Указом Президента України від 18 квітня 2022 року №  259/2022
«Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» [18], у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації, продовжено строк дії воєнного стану на 30 діб. Напрямки й завдання виховної роботи в закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану визначено на основі прийнятих у сфері освіти законів України, указів Президента України, постанов, розпоряджень Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України, концепцій та програм виховного
спрямування [15]. З переліком нормативних документів можна ознайомитися за покликанням
https://cutt.ly/0Hpqtqb.

Акцентуємо увагу заступників директорів з навчально-виховної роботи закладів загальної середньої освіти, що в надскладних умовах воєнного стану цільовим напрямом виховного процесу в новій українській школі має стати створення максимально можливих безпечних умов для кожної дитини,  реалізація безпекової складової здоров’я особистості, забезпечення її фізичного, психічного, соціального
і духовного благополуччя. Відповідно, основними завданнями виховної роботи
з учнями в умовах воєнного стану є:

 • надання здобувачам освіти базових знань з основ безпеки, формування поведінки, правильних безпекових дій в умовах воєнного стану, дотримання правил збереження здоров’я, життя свого, оточуючих у разі бойових дій;
 • надання психологічної підтримки, забезпечення психолого-педагогічного супроводу емоційно вразливих категорій осіб;
 • сприяння адаптації та емоційно-психологічної підтримки тимчасово внутрішньо переміщеним особам;
 • формування рис і якостей «українця-переможця» у війні російської федерації проти України:
  • твердості духу й моральної стійкості, витримки, сили волі;
  • протидії ворожій пропаганді, віри в перемогу;
  • здатності та вмінь протистояти негативним емоціям, стресу, тривозі;
 • співчуття, милосердя, взаємодопомоги, відчуття себе громадянином [22].

Ураховуючи виклики та загрози під час воєнного стану, що впливають на стабільність суспільного життя, радимо класним керівникам  здійснювати планування виховної роботи помісячно, із корекцією  відповідно до стану та ситуації.

Рекомендуємо педагогам використовувати під час організації та  проведення виховної роботи з учнями матеріали з безпеки життєдіяльності, розміщені на сайтах:

 • Міністерства освіти і науки України, у  рубриці «Цивільний захист та безпека життєдіяльності» (https://cutt.ly/RHqiPut ) [19]:

у розділі «Рекомендації щодо дій у разі загрози виникнення надзвичайної ситуації»: інформаційний матеріал «Абетка безпеки»; «Рекомендований вміст тривожної валізи»; брошуру «У разі надзвичайної ситуації або війни»; посібник Світлани Ройз «Ми готові. Про дітей»;

у розділі «Алгоритм дій при  сигналі «Повітряна тривога»;

у розділі «Основи безпеки життєдіяльності в умовах бойових дій: методичні рекомендації для позашкілля» (https://cutt.ly/VHqiFF3) [14]: матеріали методичних рекомендацій  до наскрізної навчальної програми з позашкільної освіти оздоровчого напряму «Основи безпеки життєдіяльності в умовах бойових дій», зокрема щодо умов війни: правил та порад та хімічної безпеки (навчальну програму рекомендовано вченою радою Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України (протокол № 4 від 31 березня 2022 р.);

 • Державної служби України з надзвичайних ситуацій: статтю «Дії населення в умовах надзвичайних ситуацій воєнного характеру» (https://cutt.ly/uHqiLHX) [4];
 • національна освітня платформа «Всеосвіта» (https://cutt.ly/VHyrfiF) [11]: правила поведінки дітей та дорослих в інформаційному просторі під час війни; правила критичного оцінювання інформації під час війни; офлайн-поведінка під час війни: про що говорити з дитиною?;
 • Українська Гельсінська група з прав людини: модуль 9 «Основи безпеки та правила поведінки в період збройного конфлікту та інших надзвичайних ситуацій» навчально-методичного посібника для закладів освіти «Вивчаючи міжнародне гуманітарне право» (https://cutt.ly/bHqi0kN) [8].

Радимо скористатися матеріалами для соціально-емоційного та етичного виховання дітей, розміщеними на сторінках  телеграм-каналу «Дорослі в ресурсі заради дітей» https://t.me/adultsforchildren [5] .

Наголошуємо, що метою повної загальної середньої освіти є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської
активності  [6].

Реалізації зазначеної мети сприяє створення в сучасному закладі освіти виховного середовища, де суб’єкти виховного процесу взаємодіятимуть через чітко визначену виховну систему школи, що інтегрує впливи середовища проживання, спілкування та взаємодії вихованців та передбачає систему комплексного супроводу дитини. В основу виховного середовища в новій українській школі закладено повагу до особистості кожної дитини, довіру до неї; прийняття її особистих цілей, запитів, інтересів; створення сприятливих умов для розкриття її здібностей і обдарувань; організацію повноцінного життя в школі, розвитку та самовизначення.

Під час воєнного стану акцентуємо увагу організаторів виховної
роботи в закладах освіти на педагогічних вимогах до створення виховного середовища, визначених  в Основних орієнтирах виховання учнів 1–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України [10]. 

В умовах якісного виховного середовища в усіх суб’єктів освітнього процесу є можливість для ефективного особистісного саморозвитку. Виховне середовище продукуватиме не тільки учнів, а й спонукатиме самих педагогів до безперервного професійного розвитку. Важлива роль у цьому процесі відводиться діагностиці, засобами якої керівництво закладу освіти може визначити потенціал, потреби, мотиви усіх суб’єктів виховного процесу: дітей, батьків, педагогів, закладів позашкільної освіти, соціальних інституцій, центрів, неформальних об’єднань тощо. Це стане фундаментальною основою визначення мети діяльності освітнього закладу на певний період. Радимо ознайомитися з ефективними методиками педагогічної діагностики виховного процесу в новій українській школі [9] за покликанням https://cutt.ly/gHobLQR. Наголошуємо на тому, що виховне середовище завжди знаходиться в динаміці розвитку, і повинно відповідати на виклики як глобальних, так і локальних суспільних змін.

 Акцентуємо увагу на необхідності переосмислення й  перезавантаження змістового наповнення  виховної системи в закладі освіти  в контексті життя сучасних дітей, яких Концепція «Нова українська школа» репрезентує як представників нового покоління дітей – «центеніалів». Відповідно до Теорії поколінь Штрауса-Гоува [2],
це – діти, які повністю залежні від мультимедійних технологій та цифрової техніки. Нове покоління – це «молодь у мінімалізмі», налаштована на отримання швидкого результату, який спрямований на досягнення короткострокових цілей.
 Проблемою «оцифрованих дітей» є недостатній рівень комунікативних навичок, а також негативні наслідки кліпового мислення, про що зазначено в Програмі
«Нова українська школа» у поступі до цінностей
(https://cutt.ly/0Hpqtqb) [15].

Випускник нової української школи – це цілісна усебічно розвинена особистість, здатна до критичного, креативного, піклувального  мислення [15].
Це п
атріот з активною позицією; новатор, здатний змінювати навколишній світ, конкурувати на ринку праці, учитися впродовж життя [12].

Наголошуємо керівництву закладів освіти  на необхідності організації виховного процесу в сучасній українській школі наскрізним – за умови об’єднання зусиль, взаємодії та співпраці між учителем, учнем і батьками. Такий підхід дозволить учням отримати відповідний рівень знань та активно включитися в процес формування й розвитку ключових життєвих компетентностей на основі цінностей. Саме школа має стати ініціатором залученості родини до побудови освітньо-професійної траєкторії дитини; здійснення просвітницької діяльності та допомоги батькам в отриманні спеціальних знань про стадії розвитку дитини, ефективні способи виховання в дитині сильних сторін характеру і чеснот залежно від її індивідуальних особливостей. Діалог, багатостороння комунікація між учнями, вчителями та батьками сприятимуть організації виховного процесу на основі принципів педагогіки партнерства [3]:

 • поваги до особистості;
 • доброзичливості, позитивне ставлення;
 • довіри у відносинах, взаємодії;
 • розподіленого лідерства (проактивності, права вибору та відповідальності за нього, горизонтальності зв’язків);
 • принципів соціального партнерства (рівності сторін, добровільності прийняття зобов’язань, обов’язковості виконання домовленостей).

В умовах воєнного стану визначаємо, що виховний процес у сучасній школі  набуває вагомих ознак національного характеру. Підкреслюємо особливу значущість таких  базових духовно-моральних цінностей, як національна ідентичність, любов
(до батьків, до Батьківщини, до себе), гідність, відповідальність, совість, свобода, патріотизм, справедливість, рівноправність, повага до інших, толерантність, ініціативність (
https://cutt.ly/6FaOAgy) [20]. Акцентуємо увагу на важливості усвідомлення учнями поняття «патріотизм». Це моральна позиція, що виявляється в любові до Батьківщини, гордості за її успіхи й досягнення, у повазі до її історичного минулого, культурних традицій, у готовності прийти на допомогу в скрутні часи, відстояти її незалежність, пожертвувати життям за її незалежність і свободу.
З основними формами патріотичного виховання підлітків та ефективності їх використання в сучасній школі радимо ознайомитися за покликанням
(https://cutt.ly/3HpnkOI) [21]. Привертаємо увагу до необхідності щодня проводити в закладах освіти  загальнонаціональну хвилину мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України
(Указ Президента України № 143/2022 від 16.03.22 року «Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації
 проти України» [17].

У Національній стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі, затвердженій Указом Президента України
від 25 травня 2020 року № 195  [16], наголошується на нагальній потребі навчання учнів щодо безпеки під час використання інформаційно-комунікаційних технологій та інших медійних засобів, навичок безпечної поведінки в Інтернеті, розуміння етики роботи з інформацією.
В умовах воєнного стану в Україні необхідно проводити заходи щодо захисту дітей від кібербулігу, розвитку цифрової компетентності педагогічних працівників, партнерської взаємодії батьків і педагогів з попередження негативних впливів цифрового середовища на дітей та молодь. З науково-методичним забезпеченням виховання дітей та молоді в цифровому просторі [7] радимо ознайомитися за покликанням (https://cutt.ly/UHpH6Yi).

Засобом здійснення ціннісних орієнтацій у новій українській школі стає дитячий колектив. Завдання педагога щодо формування дитячого колективу полягають у визначенні й оцінці укладу життя, що склався в конкретному класі, школі; у пошуку способів упливу на уклад життя колективу з метою підтримки, стимулювання, коректування позитивних  або блокування негативних процесів,
у прогнозуванні змін в укладі життя класу. Наголошуємо на необхідності створення умов для формування та розвитку команди в дитячому колективі. В умовах воєнного стану командна робота вимагає консолідації учасників, поєднання всіх  можливих і необхідних ресурсів, злиття в одне ціле знань, умінь, емоцій, прагнень, мрій, дій для вирішення спільної задачі; сприяє розвитку у вихованців навичок гармонізації спільної мети з особистими цілями, прийняття відповідальності за результат роботи, уміння виявляти лідерство та бути гнучкими, конструктивно взаємодіяти, приймати єдине командне рішення [1].

Привертаємо увагу класних керівників до того, що зміст виховних годин  має сприяти розвитку в учнів наступних компетентностей: життєтворчості, життєздатної, соціальної, комунікативної, інформаційної, правової, професійної, навчання впродовж життя.   Виховна година повинна:

 •  базуватися на знаннях, набутих на уроках, поглиблювати і розширювати їх; інформація, яка розглядається, повинна мати наукове обґрунтування;
 • бути розробленою для учнів з урахуванням їхніх вікових та індивідуальних особливостей;
 • сприяти виявленню творчості, ініціативи, самовираження учнів;
 • ґрунтуватися на тісному емоційному контакті класного керівника (доброзичливості, повазі до особистості вихованця, відкритості).

З алгоритмом підготовки  та проведення виховної години в сучасних умовах, орієнтовною тематикою виховних годин за напрямами «Пізнай себе, і ти пізнаєш світ», «Вчимося мистецтву спілкування», «Мистецтво ділової комунікації», «Вчимося управляти конфліктом», «Жити в гармонії з собою і світом», «Знаємо та захищаємо свої права», «Здоровий спосіб життя – запорука успішного майбутнього»,
«Крок за кроком до успіху» педагогам можна ознайомитися в методичному посібнику «Організація виховної роботи в закладах загальної середньої освіти» [13], а також у Програмі «Нова українська школа» у поступі до цінностей [15],  за покликанням
https://cutt.ly/0Hpqtqb.

Оволодіння педагогами сучасними освітніми технологіями створює умови для гуманізації виховного процесу, розвитку педагогічної культури вчителів, залучення вихованців до процесу саморозвитку, самовиховання, самореалізації. Найдоцільнішими з інновацій є метод проєктів, педагогіка «емпаурмента» (педагогіка натхнення на дії), гуманна педагогіка, технологія колективної творчої діяльності, технологія особистісно орієнтованого виховання. З особливостями впровадження
у виховний процес сучасних технологій пропонуємо ознайомитися в методичному посібнику «Виховний простір Нової української школи»
[1].

Радимо заступникам директорів шкіл, учителям-предметникам, класним керівникам  використовувати під час виховного процесу форми і методи, актуальні
до потреб вікового і морально-духовного розвитку дітей, з урахуванням їхніх індивідуальних особливостей, рекомендовані Програмою «Нова українська школа» у поступі до цінностей (
https://cutt.ly/0Hpqtqb) [16].  В умовах воєнного стану доцільною є організація участі учнів в дискусіях, диспутах, ток-шоу на етичну, патріотичну тематики; у доброчинних учнівських акціях, проєктах, флешмобах; форумах, квестах, етнографічних експедиціях, міксах; талант-шоу, майстер-класах тощо [1].

 Наше сьогодення переплетено тенетами війни, тому завданням класного керівника в умовах воєнного стану має стати підтримка і надання вихованцям допомоги в нормалізації та стабілізації психічного стану як через особистий прояв посиленої уваги, вияв любові до дітей, так і звернення до практичного психолога для подальшої підтримки тих вихованців, хто цього потребує. З рекомендаціями психолога щодо підтримки дітей в умовах воєнного стану можна ознайомитися
за покликанням (
https://youtu.be/FnjGLQt3nQ8) [23].

Організація виховного процесу в новій українській школі спонукає керівництво закладу освіти, педагогів на пошук нових альтернативних форм роботи відповідно до нинішніх умов, які забезпечать належний рівень життєвої компетентності вихованців, що дозволить їм включитися у розбудову сучасного світу в повоєнний час та віднайти там своє місце.

Список використаних та рекомендованих джерел

 1. Виховний простір Нової української школи : методичний посібник для педагогічних працівників закладів загальної середньої та позашкільної освіти / уклад.: Г.Л. Вороніна.  Харків : Харківська академія неперервної освіти, 2019. 116 с. 
 2. Вікіпедія: вільна енциклопедія (довідкові матеріали). URLhttps://cutt.ly/ 8HoNJWK    (дата звернення: 09.05.2022).
 3. Внутрішня система забезпечення якості освіти. Абетка для директора: методичні рекомендації. URL :   https://cutt.ly/KFpLe9n  (дата звернення: 05.04.2022).
 4. Дії населення в умовах надзвичайних ситуацій воєнного характеру: матеріали сайту Державної служби України з надзвичайних ситуацій. URLhttps://cutt.ly/ uHqiLHX  (дата звернення: 11.05.2022).
 5. Дорослі в ресурсі заради дітей: телеграм-канал. URLhttps://t.me/ adultsforchildren (дата звернення: 08.05.2022).
 6. Закон України «Про освіту». URLhttps://cutt.ly/3FpOruW (дата звернення: 06.04.2022).
 7. Концепція виховання дітей та молоді в цифровому просторі, схвалена вченою радою Інституту проблем виховання НАПН України (протокол № 6
  від 24.06.2021 року).
  URL : https://cutt.ly/UHpH6Yi  (дата звернення: 12.05.2022).
 8. Короткий Т. Вивчаючи міжнародне гуманітарне право:  методичний посібник для закладів освіти.  URLhttps://cutt.ly/bHqi0kN (дата звернення: 11.05.2022).
 9. Літвінова І. Педагогічна діагностика як основа визначення моделі виховної роботи в ліцеї. URLhttps://cutt.ly/gHobLQR (дата звернення: 09.05.2022).
 10. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011
  № 1243 «Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» 
  URL : https://cutt.ly/9HyCWFG (дата звернення: 08.05.2022).
 11. Національна освітня платформа «Всеосвіта». URL : https://cutt.ly/VHyrfiF (дата звернення: 08.05.2022).
 12. Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. URL : https://cutt.ly/4F3SRxA (дата звернення: 17.04.2022).
 13. Організація виховної роботи в закладі загальної середньої освіти : методичний посібник / упоряд.: І.І. Іващенко. Суми : НВВ СОІППО, 2018. 148 с.
 14. Основи безпеки життєдіяльності в умовах бойових дій: методичні рекомендації для позашкілля. URL : https://cutt.ly/VHqiFF3 (дата звернення: 10.05.2022).
 15. Програма «Нова українська школа» у поступі до цінностей.
  URL : https://cutt.ly/0Hpqtqb  (дата звернення: 10.05.2022).
 16. Указ Президента України від 25 травня 2020 року № 195 «Про Національну стратегію розбудови безпечного освітнього середовища в новій українській школі».  URL : https://cutt.ly/LHpICDp (дата звернення: 12.05.2022).
 17. Указ Президента України № 143/2022 від 16.03.22 року
  «Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України».
  URLhttps://cutt.ly/dHpmzBw (дата звернення: 09.05.2022).
 18. Указ Президента України від 18 квітня 2022 року №  259/2022
  «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні».
  URL : https://cutt.ly/9HoyUab  (дата звернення: 10.05.2022).
 19. Цивільний захист та безпека життєдіяльності: рубрика сайту  Міністерства освіти і науки України. URLhttps://cutt.ly/nHdu5Vr  (дата звернення: 13.05.2022).
 20. Ціннісні орієнтири сучасної української школи. URL : https://cutt.ly/6FaOAgy  (дата звернення: 07.04.2022).
 21. Черненко-Шнурко Д. Формування патріотизму підлітків з використанням сучасних технологій виховання. URL : https://cutt.ly/3HpnkOI   (дата звернення: 09.05.2022).
 22. Юрченко С. Виховна робота в умовах воєнного стану (методичні рекомендації класним керівникам закладів професійної (професійно-технічної освіти). URLhttps://cutt.ly/GHaViYd (дата звернення: 09.05.2022).
 23. Як підтримати дитину під час бойових дій (поради психолога).
   URL : https://youtu.be/FnjGLQt3nQ8  (дата звернення: 31.03.2022).

 

 

Методист з управлінської діяльності

навчально-методичного відділу

координації освітньої діяльності

та професійного розвитку Сумського ОІППО                                І.І. Іващенко

План виховної роботи на І семестр

Із досвіду виховної роботи класного керівника 11 класу Ракітіної В.О.

Аналіз виховної роботи

Звіт Веселка 2018

Звіт табір 2019

Табір

Творчість класного керівника

Взаємодія школи і сім'ї

Правила поведінки здобувачів освіти

 


 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора