A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Дружбівський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад Дружбівської міської ради Шосткинського району Сумської області

Поради медичного працівника

 

У шкільному навчальному закладі діти проводять значну частину часу в той період життя, коли відбувається їх:

-  інтенсивний розвиток,

-  становлення особистості,

-  формування багатьох корисних звичок;

-  коли вони набирають нових знань та уявлень;

-  коли закладаються основи здоров*я.

          Зміни, що відбуваються в Україні, створюють нові можливості для зміцнення здоров*я молодого покоління. Система шкільної освіти є ідеальною базою для розв*язання цього завдання, і дуже важливо, щоб медичний працівник разом з педагогічним колективом навчального закладу визнав свою провідну роль у розв*язанні таких питань:

 1. яким чином освітнє середовище навчального закладу може сприяти формуванню здорового способу життя та навичок культури здоров*я;
 2. як це середовище може сприяти забезпеченню та підтримці здоров*я, формування культури здоров*я у дітей, персоналу закладу;
 3. які умови необхідно змінити, щоб створити соціальне і фізичне середовище, яке б сприяло зміцненню фізичного, психічного, соціального та духовного здоров*я всіх учасників виховного процесу.

        У зв*язку з цим медичний працівник навчального закладу разом із педагогічним колективом та батьківською громадськістю повинні прагнути забезпечити здоровий спосіб життя для всього контингенту дітей шляхом створення середовища, що сприяє загальному зміцненню здоров*я, поліпшує фізичний, психічний, соціальний, духовний стан.

        Основою середовища охорони здоров*я в навчальному закладі є перш за все створення сприятливих гігієнічних, педагогічних та естетичних умов і комфортної естетичної обстановки в колективі. Медично-педагогічні вимоги, що висуваються до умов перебування дітей в колективі однолітків, базуються на результатах фізіолого-гігієнічних досліджень взаємодії організму і середовища у віковому аспекті. Слід створити оптимальні умови, що найкраще забезпечать життєдіяльність дитячого організму.  Вони характеризуються раціональним чергуванням фізичних вправ, прогулянок, ігор, розумових навантажень, сну, приймання їжі, що сприяє формуванню динамічних стереотипів і перебіг фізіологічних процесів в організмі, необхідних для нормального фізичного та психічного розвитку дитини.

Організація медичного обслуговування

У медичному кабінеті працює  медична сестра, посада  якої  входить  до штату навчального закладу. У своїй роботі медична сестра керується  чинним законодавством, нормативно-правовими актами органів охорони здоров'я, освіти та науки.

 Основні завдання медичної сестри  навчального закладу:

1. Постійний контроль за станом здоров'я дітей;

2. Проведення обов'язкових медичних оглядів дітей;

3. Проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень у порядку і в терміни, встановлені МОЗ України;

4. Надання невідкладної медичної допомоги дітям у разі гострого захворювання або травми;

5. Здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження;

6. Контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічного режиму;

7. Проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників навчального закладу;

8. Ведення звітно-облікової медичної документації в порядку, встановленому МОЗ України.

Медична сестра  навчального закладу зобов'язана:

 1. Здійснювати щоденні огляди дітей щодо виявлення у них ознак захворювань;

 

 1. Оглядати дітей 1 раз у місяць стосовно виявлення педикульозу, грибкових захворювань, корости та інших захворювань шкіри;
 2. Брати участь у плануванні та проведенні обов'язкових медичних оглядів;
 3. Проводити аналіз стану здоров'я дітей за результатами обов'язкових медичних оглядів, розробляти план оздоровлення, здійснювати контроль за виконанням рекомендацій фахівців;
 4. Складати план проведення профілактичних щеплень ;
 5. Передавати дані про проведені профілактичні щеплення та результати обов'язкових медичних оглядів у лікувально-профілактичні заклади за місцем проживання та спостереження дитини;
 6. Інформувати батьків і педагогічний персонал про лікувально-профілактичні заходи, проведення яких передбачається, їх результати, в тому числі профілактичні щеплення та обов'язкові медичні огляди;
 7. Надавати невідкладну медичну допомогу дітям, організовувати їх госпіталізацію у разі наявності показань;
 8. Вести облік медичного обладнання, лікарських засобів та виробів медичного призначення, імунобіологічних препаратів, дотримуватись правил і термінів їх зберігання та використання, забезпечувати своєчасне поповнення;
 9. Здійснювати постійний контроль за якістю продуктів харчування та готових страв, технологією приготування їжі, умовами її зберігання і дотриманням термінів реалізації, виконанням норм харчування (систематично проводити розрахунок хімічного складу та калорійності харчового раціону);
 10. Брати участь у складанні щоденного меню, контролювати закладку і правильність кулінарної обробки продуктів, вихід страв, смакові якості їжі, санітарний стан харчоблоку та проводити щоденний огляд працівників харчоблоку;
 11. Здійснювати контроль за організацією рухового режиму дітей, проведенням оздоровчо-фізкультурних заходів і їх впливом на організм дитини, за проведенням заходів щодо загартування;
 12. Забезпечувати контроль за дотриманням режиму дня та навчальних навантажень згідно з віком дитини; профілактику травматизму, спалахів гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь, отруєнь рослинами та грибами;
 13. Здійснювати заходи щодо ізоляції хворих дітей та спостереження за дітьми, які були в контакті з інфекційними хворими, та проводити протиепідемічні заходи в порядку, встановленому МОЗ України;
 14. Здійснювати контроль за своєчасністю проходження обов'язкових медичних оглядів працівниками навчального закладу;
 15. Проводити бесіди та лекції з дітьми, батьками та працівниками навчального закладу щодо здорового способу життя, профілактики травматизму, інфекційних захворювань, у тому числі СНІДу та захворювань, що передаються статевим шляхом;
 16. Дотримуватись конфіденційності щодо стану здоров'я вихованців, їх батьків, педагогічного персоналу навчального закладу;
 17. Підвищувати свою кваліфікацію;
 18. .20. Готувати заявки на лікарські засоби та вироби медичного призначення;
 19. Вести таку обліково-звітну та медичну документацію у порядку, встановленому МОЗ України.
 20. 22.Інформація про здійснення медичного обслуговування учнів навчальних закладів фіксується і зберігається у навчальному та лікувально-профілактичному закладі.
 21. Інформація про результати обов'язкових медичних профілактичних оглядів та проведені профілактичні щеплення навчальний заклад передає лікувально-профілактичному закладу за місцем проживання учня.
 22. 24.Узагальнена інформація про результати обов'язкових медичних профілактичних оглядів та загальний стан здоров'я учнів навчальних закладів щороку доводиться до відома педагогічного персоналу.

            Учні загальноосвітніх навчальних закладів підлягають медичним оглядам. Всі працівники шкіл, в тому числі працівники харчоблоку, проходять обов'язкові медичні огляди у відповідності з діючим законодавством та мають особисті медичні книжки єдиного зразка. Персонал їдалень забезпечений санітарним і спеціальним оглядом та необхідними умовами  для  додержання правил особистої гігієни. До санітарного одягу відносяться халати, фартухи, хустки, ковпаки, до спеціального - халати темного кольору, рукавички гумові, гумове взуття.

           Особисті медичні книжки  зберігаються у медичного працівника .

           Учням з порушеннями у стані здоров'я створюються умови для комплексного оздоровлення.

У випадках виникнення в загальноосвітньому навчальному закладі інфекційних захворювань, а також отруєнь керівник закладу негайно повідомляє територіальну установу державної санепідемслужби для визначення комплексу санітарно-протиепідемічних заходів. Керівник загальноосвітнього навчального закладу  укладає договори з відділами профілактичної дезінфекції щодо проведення дезінфекції, дезінсекції та дератизації.

Персоналу забороняється використовувати дезінфекційні засоби для проведення дезінсекції і дератизації загальноосвітнього навчального закладу. На території загальноосвітнього навчального закладу не повинно бути бездомних тварин.

Періодичні огляди на педикульоз здійснює медична сестра із залученням вчителів згідно з наказом МОЗ України від 28.03.94 р. № 38 "Про організацію та проведення заходів по боротьбі з педикульозом". Всі учні обов'язково оглядаються після канікул та у подальшому - за епідпоказаннями, вибірково.

Результати поглиблених медичних оглядів та проведення комплексу оздоровчих заходів в умовах загальноосвітнього навчального закладу  розглядаються на педагогічних радах двічі на рік.

Організація фізичного виховання

           Проблема зміцнення здоров*я дітей може бути розв*язана лише спільними зусиллями батьків, медичних працівників та педагогів. Бо саме від спільних цілеспрямованих дій залежить, якими виростуть наші діти. Тому формувати культуру розуміння пріоритету здорового способу життя, надавати ґрунтовні знання про основи здоров*я потрібно дітям з раннього віку, щоб знання, вміння, навички перейшли у звичні, необхідні потреби.

          Здоровий спосіб життя є визначальним чинником забезпечення тривалості активного життя, соціального, біологічного та психічного благополуччя і передбачає оптимальну рухову активність, раціональне харчування, здоровий сон, дотримання гігієнічних правил, відмову від тютюнопаління,вживання наркотиків та зловживання алкоголем.

           Рухову активність у повсякденному житті забезпечують рухливі ігри, фізичні вправи, походи за межі закладу(дитячий туризм), фізкультурні свята і розваги, самостійна рухова діяльність, дні та тижні здоров*я, індивідуальна робота з фізичного виховання.

Медико-педагогічний   контроль  за фізичним вихованням.

            Медико-педагогічний  контроль  за  фізичним вихованням - невід'ємна частина навчального процесу та медичного обслуговування учнів  у загальноосвітньому навчальному закладі що включає заходи, спрямовані на оптимізацію,  безпеку та ефективність фізичної культури, забезпечує своєчасне  визначення  рівня функціональних можливостей організму учнів,  адекватність фізичних навантажень та раннє виявлення ознак хвороб і ушкоджень.

             Медико-педагогічний   контроль   здійснюється   разом з медичною сестрою навчального закладу. Оздоровчий  ефект занять фізичною культурою  забезпечується за умови повної відповідності фізичного  навантаження  функціональним можливостям організму. У свою чергу, функціональний  стан  організму  характеризує  ефективність і  раціональність організації  фізичного  виховання  у  навчальному  закладі.

            Метою медико-педагогічного контролю є:

 1. визначення стану  здоров'я, фізичного розвитку і  функціонального стану організму учнів, які займаються  фізичною  культурою;
 2. оптимізація рухової активності учнів;
 3. вирішення питань щодо відповідності фізичних навантажень  стану здоров'я  та функціональним можливостям учнів навчальних  закладів.

             Завдання медико-педагогічного контролю:

 1. визначення рівня фізичного розвитку, стану здоров'я, функціональних  можливостей  організму та рівня розвитку рухових  навичок учня  з  метою  диференціації  засобів  і  форм  фізичного  виховання та дозування фізичного навантаження;
 2. систематичне спостереження за динамікою показників  фізичного розвитку, стану здоров'я та розвитку локомоторної функції учня під  впливом фізичних вправ, загартування та інших засобів біокорекції  для оцінки їх оздоровчого ефекту;
 3. виявлення функціональних відхилень і ранніх симптомів хвороб, що виникають під час занять фізичною культурою;
 4. профілактика шкільного, в тому числі спортивного, травматизму;
 5. проведення санітарно-просвітницької  роботи  та  гігієнічного  виховання учнів.

              Організацію медико-педагогічного контролю в  навчальному  закладі забезпечує його керівник.

              Оцінку стану здоров'я учнів з подальшим розподілом їх на  групи для занять фізичною культурою  здійснює  медична  сестра навчального закладу за результатами:

 1. обов'язкових медичних  профілактичних оглядів(рівень та гармонійність  фізичного  розвитку,  наявність захворювань чи вад  розвитку, травм, гострих  хронічних  захворювань,  частота та тривалість захворювань, патологічна враженість);
 2. функціональних проб з  дозованим  фізичним  навантаженням (визначення рівня функціонального стану організму);
 3. медико-педагогічних спостережень за різними формами фізичного виховання у навчальному закладі.

               Основними формами медико-педагогічного контролю є:

 1. медико-педагогічні спостереження під час уроків з фізичного виховання,  динамічної перерви, занять спортивних секцій, змагань та інших форм фізичного виховання;
 2. диспансерний облік учнів, які за станом здоров'я займаються в підготовчій та спеціальній групах;
 3. оцінка санітарно-гігієнічного стану місць проведення уроків та інших форм фізичного виховання;
 4. медико-педагогічні консультації з питань фізичного виховання;
 5. медичний супровід змагань, туристичних походів тощо;
 6. профілактика шкільного, в тому  числі спортивного, травматизму;
 7. санітарно-просвітницька робота;
 8. контроль за ефективністю організації  фізичного  виховання  у навчальних закладах.

               Медико-педагогічне  спостереження  проводиться  медичною сестрою разом з вчителем  безпосередньо під час уроків з фізичного виховання,  динамічної перерви,  занять спортивних секцій, змагань та інших форм фізичного виховання.

             За результатами  медико-педагогічного  спостереження  у разі   необхідності   проводиться   корекція   планування  процесу  фізичного виховання та дозування фізичних навантажень учнів.

      Тривалість уроків у загальноосвітніх навчальних закладах становить:

- у перших класах  -  35 хвилин,

- у других – четвертих  -  40 хвилин,

- у п'ятих - одинадцятих  -  45 хвилин.

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідним органом управління освітою та установою державної санітарно-епідеміологічної служби. Розклад  уроків  повинен  враховувати  оптимальне  співвідношення  навчального навантаження  протягом тижня, а також  правильне  чергування  протягом  дня  і тижня предметів природничо-математичного і гуманітарного циклів з уроками музики, образотворчого мистецтва, трудового навчання та основ здоров'я і фізичної культури. Сучасними  науковими дослідженнями встановлено, що найвища активність розумової діяльності у дітей шкільного віку припадає на інтервал з 10 до 12 години. Цей час характеризується найбільшою ефективністю засвоєння матеріалу при найменших психофізичних затратах організму. Тому в розкладі уроків для молодших школярів предмети, що вимагають значного розумового напруження, повинні проводитися на 2-3 уроках, а для учнів середнього і старшого віку - на 2, 3, 4 уроках.

Неоднакова розумова діяльність учнів і в різні дні навчального тижня: її рівень зростає до середини тижня і залишається низьким на початку (понеділок) і в кінці (п'ятниця) тижня. Тому розподіл навчального навантаження протягом тижня повинен бути таким, щоб найбільший його обсяг припадав на вівторок, середу. На ці дні в шкільний розклад необхідно виносити предмети, які потребують великого розумового напруження або ті, які не вимагають значного навантаження, але у більшій кількості, ніж в інші дні тижня.

Вивчення нового матеріалу, контрольні роботи найкраще проводити на II-IV уроках дня посеред тижня.

Предмети, які вимагають значних затрат часу для виконання домашніх завдань, не повинні групуватися в один день у розкладі занять.

Необхідно проводити оцінку розкладу уроків. Для цього пропонуємо використовувати методику, розроблену Н.П.Гребняком і В.В.Машиністовим (1993 р.). За цією методикою кожний навчальний предмет має різний бал складності:

Геометрія  6,  Алгебра 5,5,  Іноземна мова 5,4, Хімія 5,3, Фізика 5,2,       Біологія 3,6, Укр. мова 3,5, Укр. література 1,7, Історія 1,7 .     

При правильно складеному розкладі уроків найбільша кількість балів за день по сумі усіх предметів повинна припадати на вівторок і (або) середу.

Для учнів молодшого і середнього віку розподіляти навчальне навантаження в тижневому циклі слід таким чином, щоб його найбільша інтенсивність (по сумі балів за день) припадала на вівторок і середу, в той час як четвер був дещо полегшеним днем.

Розклад складено неправильно, коли найбільше число балів за день припадає на перший та останній робочі дні тижня або коли воно однакове у всі робочі дні.

Тривалість перерв між уроками для учнів першого класу повинна бути не меншою 15 хвилин, для всіх інших класів - 10 хвилин; великої перерви (після 2-го уроку) - 30 хв. Замість однієї великої перерви можна після 2-го і 3-го уроків влаштовувати 20-хвилинні перерви.

Під час перерв необхідно організовувати перебування учнів на відкритому повітрі і харчування.

Для профілактики стомлюваності, порушення статури, зору учнів початкових класів на уроках письма, мови, читання, математики тощо необхідно через кожні 15 хвилин уроку проводити фізкультхвилинки та гімнастику для очей.

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора